Priser

CHINESE TRANSLATOR / KINESISK OVERSÆTTER

TOLKNING

  • Tolkning honoreres med Kr. 380 pr. på påbegyndt time
  • Ved skriftligt varsel mindre end 3 dage før faktureres for bestilt tid. Ved afbestilling forventes skriftligt varsel inden 3 dage
  • For tolkning inden kl 8.00 og efter kl 17.00 samt på lørdage og søn- og helligdage fordobles de i nævnte takster
  • Kørsels godtgørelsen beregnes på Skat satsen 3,73 kr pr. km pr 1 januar 2014
  • Der ydes vederlag for transport tid der tager sig at befordre fra tolkens kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår

OVERSÆTTELSE

Skriftlig oversættelse honoreres således:

  • Linjetakst, almindelig tekst 18 kr
  • Linjetakst, svær tekst 20 kr

En linje beregnes som 60 anslag inklusive mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så der udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje. Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer.
Bekræftelseshonorar udgør Kr. 212 pr. opgave.

UNDERVISNING

Pris for undervisning per lektion (45 minutter, 1-2 personer) Kr. 300,00
Merpris ved mere end 2 personer og for undervisning på kundens adresse.

  • Minmum bestilling 2 lektioner
  • Afbud bedes meldt senest 24 timer før en aftalt lektion. Ved afbud mindre end 24 timer før forfalder 50%